Oferta

nalewarki wagowe

Automatyczne, dokładne wagowe dozowanie produktów o małej i średniej lepkości do pojemników od 0,2 do 30 kg. 
Nalewarka może być wyposażona
w przenośniki (taśmowe, łańcuchowe, rolkowe), zamykarkę oraz automatyczny wejściowy magazyn opakowań.

Automaty montażowe

Automatyczne składania drobnych detali
w większe zespoły funkcjonalne.
Montaż mikroprzełączników, przekaźników, czujników, zamków, itp..

Stolowe obrbiarki CNC

Obróbka małych detali w średnich i dużych seriach. Dzięki zintegrowanemu systemowi załadunkowo-manipulacyjnemu możliwe jest wykonywanie kilku zabiegów na detalu na jednej obrabiarce.

Kompletne centra obróbkowe zawierające magazyn wejściowy i automatyczny system załadunkowy.

Urządzenia dla przemyslu tworzyw sztucznych

Automatyczny odbiór wyprasek z wtryskarek, segregowanie i składnie detali w pakiety.

Automatyczne skanery
i analizatory kształtu 3d

Skanowanie kształtu (profilu) detali takich jak klucze czy krzywki.
Możliwość skanowania w kilku płaszczyznach jednocześnie.
Analiza profilu i porównanie z cyfrowym wzorcem.
Wizualizacja profilu i zapis profilu w pliku.

testery mikrosił

Wielopunktowy pomiar małych sił (od 0,1 N) elementów sprężystych leżących nawet bardzo blisko siebie ( >2 mm).
Specjalizowane testery detali dla branży Automotiv.

Systemy manipulacyjne i roboty

Przenoszenie detali w obrębie linii technologicznej lub gniazda obróbkowego.
Załadunek i rozładunek obrabiarek.
Segregowanie i pakowanie.

testery Trwałościowe

Badanie trwałości mechanizmów poprzez symulacje ich normalnej pracy w zapętlonej liczbie cykli.
Badanie trwałości zamków, wkładek, zawiasów, przegubów, prowadnic, itp.

Przedstaw nam swój problem, a my zaproponujemy rozwiązanie.